Chov ošípanej mangalica

Sme jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá ponúka produkty z mangalice.
Mangalica – je ošípaná, vyšľachtená z tradičného srbského plemena.
V súčasnosti popularita tohto plemena rastie v súvislosti s vlastnosťami mäsa,
ktoré neobsahuje cholesterol.

Chránime naše životné prostredie - príroda je krajšia bez obalov
V zmysle zákona 119/2010 Z.z. o obaloch zabezpečujeme zber a zhodnocaovanie odpadov z obalov s partnerom
 Výzva na predkladanie ponúk: informačná a komunikačná technika