Chov hovädzieho dobytka

Býky “ABERDEEN ANGUS” sú na celom svete uznávané a žiadané pre svoje bezkonkurenčné vlastnosti
mäsa. Mäso z jatočných býkov sa vyznačuje vysokým mramorovaním, krehkosťou, šťavnatosťou
a špecifickou chuťou. 

Chránime naše životné prostredie - príroda je krajšia bez obalov
V zmysle zákona 119/2010 Z.z. o obaloch zabezpečujeme zber a zhodnocaovanie odpadov z obalov s partnerom
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
  

Výzva na predkladanie ponúk: informačná a komunikačná technika