Firma ERIK vznikla v roku 1993 ako združenie dvoch fyzických osôb a v roku 1998 sa rozšírila na právnu formu ERIK, s.r.o. so sídlom Pri Krásnej 3 v Košiciach. Venuje sa chovom ošípaných z mangalíc, chovom býkov „ ABERDEEN ANGUS“, taktiež spracovaniu a rozrábaniu bravčového, hovädzieho mäsa a výrobe vlastných výrobkov.

Zabezpečujeme distribúciu našich produktov vlastnou dopravou pre školské zariadenia , nemocnice, reštaurácie domovy sociálnych služieb ,aj pre malospotrebiteľov v rámci celého východoslovenského kraja.

Firma stále napreduje a v súčasnosti sa rozrástla o novovybudovaný bitúnok, a prevádzku s novou modernou technológiou na výrobu trvanlivých tepelne neopracovaných mäsových výrobkov. Naším zámerom je vyrábať výrobky v čo najvyššej kvalite a prispôsobovať sa potrebám našich zákazníkov, preto sa starostlivo dohliada na výrobu vhodnú pre celiatikov

Profil spoločnosti:Firma ERIK je ekonomicky stabilná spoločnosť, ktorá sa riadi systémom kontroly akosti HACCP. Potvrdením vysokej kvality výrobkov je udele- nie ocenenia Cena za „Nárez Pizza“ z výstavy Agrofórum 2002 v Košiciach.

Všetky výrobky sú ponúkané vo vákuovom ochrannom balení, balení v ochrannej atmosfére, voľne a podľa potrieb zákazníka.

Chránime naše životné prostredie - príroda je krajšia bez obalov
V zmysle zákona 119/2010 Z.z. o obaloch zabezpečujeme zber a zhodnocaovanie odpadov z obalov s partnerom
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
  

Výzva na predkladanie ponúk: informačná a komunikačná technika