Chov ošípanej mangalice

Mangalice na našej farme žijú vo voľných výbehoch, čím sa zaručuje prirodzený nárast svaloviny. Vďaka tomu
dosahuje neporovnateľne kvalitnejšie mäso. Našu pozornosť na farme venujeme každému zvieraťu, starostlivo
dozeráme na kvalitný a plnohodnotný život bez akéhokoľvek stresu. Taktiež kladieme dôraz na to ,čím zvieratá
krmíme, lebo to je dôležitý faktor pre kvalitné mäso, slaninu a samozrejme aj výrobky. 

Chránime naše životné prostredie - príroda je krajšia bez obalov
V zmysle zákona 119/2010 Z.z. o obaloch zabezpečujeme zber a zhodnocaovanie odpadov z obalov s partnerom
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
  

Výzva na predkladanie ponúk: informačná a komunikačná technika