Distribúcia mäsa a mäsových výrobkov

distribucia masa
distribucia masa erik

Nemusíte nikde chodiť  - my prídeme k vám.

Mobilná predajňa - jedinečná tohto druhu.

výber bravčového, hovädzieho mäsa, mäsových výrobkov, údenín a výrobkov z mangalice

Trasa mobilných predajní
Utorok: Čaňa, Bidovce, Bohdanovce, Košické Olšany, Kokšov Bakša, Nižná Hutka, Zemplínska teplica, Slanec, Michaľany
Streda: Čečejovce, Paňovce, Vyšná Myšľa, Nižná Myšľa, Geča, Šebastovce, Drienov, Obišovce, Kysák
Štvrtok: Sokoľany, Bukovec, Čaňa, Haniska, Skároš, Trstené pri Hornáde, Kapušany, Demiata, Záhradné
Piatok: Medzev, Valaliky pri Obecnom úrade, Valaliky u Jakuba, Ruskov, Ploské, Ortaše, Kráľovce
Sobota: Čaňa , Košická Belá, Opátka, Drienov, Kysak ,Kendice
 
Č1: 0908 982 659
Kontakt mobilnej predajne: Č2: 0907 382 800
Č3: 0903 315 956
Chránime naše životné prostredie - príroda je krajšia bez obalov
V zmysle zákona 119/2010 Z.z. o obaloch zabezpečujeme zber a zhodnocaovanie odpadov z obalov s partnerom
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
  

Výzva na predkladanie ponúk: informačná a komunikačná technika