Spracovanie mäsa

Chránime naše životné prostredie - príroda je krajšia bez obalov
V zmysle zákona 119/2010 Z.z. o obaloch zabezpečujeme zber a zhodnocaovanie odpadov z obalov s partnerom
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
  

Výzva na predkladanie ponúk: informačná a komunikačná technika